Į pradžią
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
 
 
Aplankykite Lentvario foto galeriją

 

2018-06-28  

KONKURSO „GRAŽIAUSIAS IR TVARKINGIAUSIAS TRAKŲ RAJONO KIEMAS 2018“

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, skatindama gyventojų, bendruomenių, įmonių, įstaigų ir organizacijų tvarkingos bei išpuoselėtos aplinkos kūrimą, saviraišką, eksperimentavimą, originalumą, taip pat siekdama motyvuoti rajono gyventojus aktyviai puoselėti šalia pastatų esančias erdves, norėti nustebinti aplinkinius idėjomis puošiant mus supančią aplinką, nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d. paskelbtas  konkursas  „Gražiausias ir tvarkingiausias Trakų rajono kiemas 2018“.

Vertinant  seniūnijos  teritorijoje esančias erdves pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašą.

          Pridedame  konkurso „Gražiausias ir tvarkingiausias Trakų rajono kiemas 2018“ nuostatus (pridedami).

 

                                PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės mero

2018 m. gegužės 14 d. potvarkiu Nr. P1E- 34

 

KONKURSO

GRAŽIAUSIAS IR TVARKINGIAUSIAS TRAKŲ RAJONO KIEMAS 2018

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkursas „Gražiausias ir tvarkingiausias Trakų rajono kiemas 2018“ (toliau – konkursas)  reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką ir terminus.

2. Konkursą organizuoja Trakų rajono savivaldybės mero institucija kartu su Trakų rajono savivaldybės administracijos aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriumi.

3. Trakų rajono savivaldybės apdovanojimų „Gražiausias ir tvarkingiausias Trakų rajono kiemas 2018“  tikslai:

 3.1. Skatinti gyventojų, bendruomenių, įmonių, įstaigų ir organizacijų tvarkingos ir išpuoselėtos aplinkos kūrimą, saviraišką, eksperimentavimą, originalumą, taip pat motyvuoti rajono gyventojus aktyviai puoselėti šalia pastatų esančias erdves, siekti nustebinti aplinkinius idėjomis puošiant mus supančią aplinką;

3.2. Ugdyti vertybę tvarkyti, tausoti ir saugoti gamtą, jos išteklius bei rodyti gerus pavyzdžius;

3.3. Skatinti Trakų kraštui būdingų bruožų saugojimą – tradicinę planinę struktūrą ir mažosios architektūros savitumą.

3.4. Nustatyti 2018 m. gražiausiai tvarkomų namų valdų, sodybų, daugiabučių namų kiemų įmonėms ir įstaigoms priklausančių teritorijų aplinką.

 

II. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

4. Apdovanojimas skiriamas 2018 m. rugsėjo mėn.

5. Apdovanojimą „Gražiausias ir tvarkingiausias Trakų rajono kiemas 2018“ sudaro konkurso laimėtojų diplomai ir atminimo dovanos.

6. Visi apdovanojimai skiriami pagal šias kategorijas:

6.1 miestelių, kaimų ir viensėdžių sodybos;

6.2 miesto sodybų ir sodų su gyvenamaisiais namais sklypai;

6.3 daugiabučių namų kiemai;

6.4 įstaigoms ir įmonėms priklausančios teritorijos.

            7. Nugalėtojus išrenka Komisija po apžiūros posėdžio metu skirdama balus. Nugali daugiausiai balų surinkęs dalyvis. Apžiūros metu Komisija fotografuoja.

            8. Nustatoma ne mažiau kaip po tris nugalėtojus kiekvienoje kategorijoje.

            9. Tris nugalėtojus taip pat išrenka Trakų rajono savivaldybės „Facebook“ profilyje balsuojantys asmenys. Balsavimui vienu metu įkeliamos visos Dalyvių siųstos ir Komisijos darytos nuotraukos ir skirimas laikas balsavimui. 

10. Papildoma informacija teikiama tel. (8 528) 52 059, el. p. trakai.kiemas@gmail.com.

11. Konkurso rezultatai paskelbiami Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

12. Nugalėtojai apie rezultatus informuojami iki apdovanojimų dienos likus nemažiau kaip trims dienoms. 

   

 

III. PRETENDENTŲ ATRANKA

 

13. Konkursas skelbiamas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, spaudoje, Trakų rajono savivaldybės paskyroje socialiniame tinkle.

14. Konkurse gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys (gyventojai, įmonės, įstaigos, organizacijos, bendruomenės ir kiti).

15. Konkurso dalyvis pateikia užpildytą dalyvio anketą-paraišką, parengtą pagal 1 priede pateiktą formą, ir bent vieną nuotrauką. Šie konkurso dokumentai atsiunčiami paprastu paštu arba pristatomi Mero patarėjai į Trakų rajono savivaldybę adresu Vytauto g. 33 (218 kab.), Trakai arba el. paštu trakai.kiemas@gmail.com iki 2018 m. rugsėjo 7 d. Pateikdami nuotraukas Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktas nuotraukas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

16. Dalyviai neturintys galimybės užpildyti dalyvių anketos-paraiškos ir atsiųsti nuotraukos gali pranešti apie savo norą dalyvauti konkurse tel. 8 528 52059.

17. Konkurse negali dalyvauti komisijos nariai ir jų šeimų nariai.

           

 

IV. VERTINIMAS

 

 18. Komisija vertins pagal Nuostatų 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus ir nustatytą balų skaičių. Maksimalus balų skaičius 100.

 19.  Daugiausia „patinka“ surinkęs dalyvis bus vertinamas pagal Trakų rajono savivaldybės „Facebook“ profilyje surinktą daugiausiai „patinka“ skaičių.

 20.   Komisija įvertina ir išrenka nugalėtojus pasirašydama Komisijos posėdžio protokolą.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti Konkurso nuostatas.

 

____________________________

           

 

 

                                                   

 

                                                                 Konkurso

Gražiausias ir tvarkingiausias Trakų rajono kiemas 2018nuostatų

1 priedas

 

 

 

DALYVIO  A N K E T A - PARAIŠKA

 

 

2018 m. _______________ mėn. _____ d.

 

 

 

 

 

Savininko ar naudotojo vardas, pavardė

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

Telefono numeris

 

 

Trumpas aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio parašas

 

 

 

 

_______________________________

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                           Konkurso

                                     „Gražiausias ir tvarkingiausias

     Trakų rajono kiemas 2018nuostatų

2 priedas

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________________________________

Dalyvio vardas, pavardė, adresas, kontaktai

 

 

 

KONKURO „TRAKŲ RAJONO GRAŽIAUSIAS IR TVARKINGIAUSIAS KIEMAS 2018“

VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

 

Vertinimo kriterijai

 

Balai

 

1.

 

Augalijos įvairovė.

 

 

Iki 30 balų

 

 

2.

 

Racionalus sklypo naudojimas (sodo, daržo,

 gėlynų, žaliųjų vejų, poilsio zonų, aikštelių išdėstymas)

 

 

Iki 20 balų

 

 

3.

 

Želdinių būklė, vešlumas, dekoratyvumas, sodo, daržo, gėlyno sutvarkymas ir priežiūra.

 

 

Iki 20 balų

 

 

 

 

4.

 

Originalumas, išplanavimas, pastatų sutvarkymas, etnografijos, mažosios architektūros elementų panaudojimas, pavėsinių, poilsio, vaikų žaidimo aikštelių, vandens baseinėlių, šulinių originalus įrengimas, nebaigtų statybų aikštelės sutvarkymas.

 

 

Iki 15 balų

 

 

 

5.

 

Ekologiškų, aplinkai nekenksmingų medžiagų panaudojimas dekoruojant aplinką

 

 

    Iki 15 balų

 

 

__________________________________________________

 

 
Atgal   Spausdinti  

Komentarų sąrašas (0)
Klevų al. 47a, Lentvaris
Tel. 8 (528) 28444
El. paštas: lentvaris@trakai.lt
© 2006 Lentvario seniūnija

Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.