Lentvario seniūnija

Telefonas
+370 528 28444
Darbo laikas
8.00-17.00

ŠAUKIAMAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS 2023 M. RUGPJŪČIO 23 D. 9.00 VAL.

2023-08-22

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. rugpjūčio 23 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių ir Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis tvirtinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. S1E-38 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. S1-98 „Dėl Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

7. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

8. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

9. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

10. Dėl viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Trakų rajono savivaldybėje plano patvirtinimo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

11. Dėl pritarimo biuvetės ir koplytėlės Varnikų k., Trakų r. sav., statybos projektui.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

12. Dėl Lentvario miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavėžėjimo funkcijų ir mokyklinių autobusų perdavimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

13. Dėl Trakų gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

14. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais Trakų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. S1E-7 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. S1E-148 „Dėl Trakų rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

17. Dėl Trakų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

18. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Trakų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. S1E-165 „Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Gabija Zdebskytė, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

20. Dėl viešosios įstaigos Trakų kultūros rūmų pavadinimo pakeitimo ir įstatų patvirtinimo.

Teikia Gabija Zdebskytė, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

21. Dėl viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų pavadinimo pakeitimo ir įstatų patvirtinimo.

Teikia Gabija Zdebskytė, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

22. Dėl biudžetinės įstaigos Rūdiškių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Teikia Gabija Zdebskytė, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

23. Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Auksė Podrezaitė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

25. Dėl viešosios įstaigos Trakų ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

26. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

27. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2023-08-21

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2023-08-21

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

1.        Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

2.        Informacija ir paklausimai.

 Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. rugpjūčio 23 d. 9.00 val. | Trakų rajono savivaldybė (trakai.lt)